Stil staan

in het oog van de storm 
om je heen kijkend 
hoe de wereld draait, 
kantelt en beweegt.

De kunst van het stil staan, 
het laten, 
met je ziel onder de arm, 
grip verliezend 
om in het oog van de storm 
je ware zelf omarmen 
geeft uiteindelijk 
het meeste houvast.